Whistleblower

Chr. Hansen har en whistleblowerhotline, hvor alle Chr. Hansens medarbejdere og samarbejdspartnere, herunder midlertidigt ansatte, fastansatte, kontraktansatte, kunder, leverandører, forretningspartnere og andre interessenter, kan indberette ulovlig eller uetisk adfærd eller problemer af alvorlig eller følsom karakter.

Vores whistleblowerhotline er kun beregnet til indberetning af problemer af alvorlig eller følsom karakter, der kan have en negativ indflydelse på virksomhedens drift og resultater – såsom:

  • ulovlig aktivitet

  • økonomisk kriminalitet (herunder svig, bedrageri med kreditkort osv.) eller bedrageri med værdipapirer (insiderhandel, banksvindel, hvidvaskning af penge, forfalskning osv.)

  • bestikkelse eller korruption (eksempler kan være interessekonflikter, uforholdsmæssigt store sponsorater eller donationer, uforholdsmæssigt værdifulde gaver eller betaling under bordet (smørelse))

  • miljøforurening

  • alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

  • vold og seksuel chikane

  • aktiviteter, som på anden måde udgør alvorlige forsømmelser (f.eks. overtrædelse af konkurrencelovgivningen, diskriminerende adfærd, brug af børnearbejde og krænkelse af menneskerettighederne).

Sager vedrørende ansættelsesvilkår eller andre forhold på arbejdspladsen bør løses lokalt, med mindre sagen er af særligt alvorlig karakter, jævnfør ovenstående, eller sagen ikke kan rejses via de almindelige kanaler.


Indberetning

Medarbejdere, der oplever alvorlige problemer, opfordres til først at drøfte sagen med deres supervisor, leder eller andre relevante afdelinger, f.eks. den lokale HR-afdeling, den lokale økonomifunktion eller landechefen.

Hvis du uanset årsagen ikke føler dig tryg ved at tage sagen op lokalt, eller hvis der efterfølgende ikke bliver gjort noget ved situationen, kan du indberette sagen til General Counsel, Corporate Vice President (CVP) Compliance via internettet (det sker via en sikker side, der hostes eksternt) eller via telefon (døgnåben globalt, oversættelse til rådighed).

Alle indberetninger sker anonymt, og du har mulighed for at forblive anonym. Du er velkommen til at benytte de andre kanaler til indberetning, som vi har beskrevet ovenfor, eller kontakte General Counsel, CVP Compliance direkte.

Efter indberetning har indberetteren ansvar for at følge op på sagen via vores whistleblowerhotline. Vi kan kun løse sagerne, når vi har tilstrækkelige oplysninger.

Our former whistleblower hotline portal has been discontinued

Our former whistleblower hotline portal has been discontinued by Navex and therefore as of March 1, 2022 Chr. Hansen's whistleblower hotline will be moved to a new and better solution called “Chr. Hansen Alert".

Cases reported via the former whistleblower hotline will be unaffected by this change because we will make sure to transfer all data from the former platform to the new platform. However, as of March 1, 2022 we will no longer be able to communicate on the former platform. As such, if you want to follow up on or have questions related to cases previously reported via the former hotline, we kindly ask you to create a new case.

If you have any questions to the above or to the new platform, kindly reach out to the whistleblower manager.