Chr. Hansen Alert

Som medarbejder i Chr. Hansen har du et ansvar for at sige til, når du ser eller hører om en overtrædelse af Chr. Hansens politikker eller loven. Vi opfordrer også tredjeparter til at indberette bekymringer via Chr. Hansen Alert.

Hvordan kan du gøre opmærksom på din bekymring?

Hvis du er medarbejder, kan du henvende dig til din leder eller til relevante støttefunktioner som f.eks. lokal HR, lokal økonomichef, juridisk afdeling, eller du kan kontakte Head of Global Legal Compliance direkte. Du kan også bruge indberetningsportalen Chr. Hansen Alert. 

Hvis du er ekstern, kan du bruge Chr. Hansen Alert.

Chr. Hansen Alert er en whistleblower-linje, der giver dig mulighed for at indberette enhver bekymring eller mistanke om overtrædelse af gældende lov eller Chr. Hansens politikker.

Indberetningslinjen hostes på en sikker ekstern platform. Du kan forblive anonym.

 

 

Hvad sker der, når du indberetter til Chr. Hansen Alert?

Rapporten vil blive registreret på indberetningsplatformen. Chr. Hansens whistleblower manager vil vurdere rapporten, og hvis rapporten er omfattet af whistleblowerforordningen, vil den blive fremsendt til Undersøgelsesgruppen. 

Du vil få besked senest syv dage efter, at rapporten er modtaget.

Undersøgelsesgruppen vil behandle alle indberettede hændelser og beslutte passende forholdregler.

 

Vores tidligere whistleblower-hotlineportal er lukket ned

Vores tidligere whistleblower-hotlineportal er lukket ned af Navex, og pr. 1. marts 2022 er Chr. Hansens whistleblower-hotline flyttet til en ny og bedre platform, der hedder "Chr. Hansen Alert".

Sager, der er indberettet via den tidligere whistleblower-hotline, påvirkes ikke af denne ændring, fordi vi sørger for at overføre alle data fra den tidligere platform til den nye platform. Men fra 1. marts 2022 kan vi ikke længere kommunikere på den tidligere platform. Hvis du ønsker at følge op på eller har spørgsmål vedrørende sager, der er blevet indberettet via den tidligere hotline, beder vi dig derfor om at oprette en ny sag.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til den nye platform, bedes du kontakte whistleblower manageren.