Privatlivspolitik

Chr. Hansen sikrer fuld fortrolighed og beskyttelse af dine personoplysninger. Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi bruger eventuelle personoplysninger, vi indsamler om dig, når du er registreret som kunde eller forretningskontakt hos os, når du benytter vores hjemmeside eller abonnerer på vores nyhedsbreve, eller når du på anden måde kontakter os via internettet.

Hvis du er bosiddende i Californien, kan den californiske lovgivning eventuelt give dig yderligere rettigheder i forbindelse med brugen af dine personoplysninger. Du kan læse mere om din ret til fortrolighed og privatlivets fred i henhold til californisk lovgivning i Bilag A (Oplysninger om fortrolighed for personer bosiddende i Californien). 

 

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? Åbne Luk

Afhængigt af, hvordan du interagerer med os, kan vi behandle flere typer personoplysninger om dig. Vi gemmer muligvis dine kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, virksomhedsnavn og adresse, telefonnummer, titel og jobfunktion.

Det kan også forekomme, at vi indsamler relevante og ikke personfølsomme data fra din kommunikation med os. Vi indsamler oplysninger om dig, når du tilmelder dig hos os eller afgiver en ordre på produkter eller serviceydelser. Vi indsamler også oplysninger, når du frivilligt deltager i kundeundersøgelser, sender kommentarer eller tilbagemeldinger eller deltager i konkurrencer. Oplysninger om din brug af hjemmesiderne sker via cookies.

Vi indsamler, behandler, gemmer og overfører muligvis forskellige typer personoplysninger om dig. De personoplysninger, vi indsamler, behandler, gemmer og overfører, hører under følgende typer af oplysninger:

 • identitetsoplysninger såsom fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikator, civilstatus, titel, fødselsdato og køn.
 • kontaktoplysninger såsom e-mailadresse og telefonnumre.
 • tekniske oplysninger såsom internetprotokoladresse (IP-adresse), loginoplysninger, browsertype og -version, indstillinger for tidszone og sted, type og version for tilføjelsesprogrammer til din browser, operativsystem og platform samt anden teknologi på de enheder, du benytter til at tilgå hjemmesiden med.
 • profiloplysninger såsom brugernavn og adgangskode, køb eller ordrer afgivet af den virksomhed, hvor du arbejder, dine interesser, præferencer, kommentarer og besvarelser af undersøgelser.
 • brugsoplysninger, herunder om din brug af hjemmesiden, produkter og serviceydelser.
 • markedsførings- og kommunikationsoplysninger såsom dine indstillinger for modtagelse af markedsføringsmateriale fra os og vores samarbejdspartnere og dine præferencer vedrørende kommunikation fra os.

Vi indsamler, behandler og videregiver eventuelt også aggregerede data såsom statistiske eller demografiske data til forskellige formål. Aggregerede data kan være udledt af dine personoplysninger, men betragtes ikke som personoplysninger i henhold til lovgivningen, da oplysningerne hverken direkte eller indirekte kan bruges til at identificere dig. Vi aggregerer for eksempel muligvis dine brugsdata for at kunne beregne, hvor stor en procentdel af brugerne der benytter en konkret funktion på hjemmesiden. Hvis vi sammenholder eller sammenkører aggregerede data med dine personoplysninger, så du direkte eller indirekte kan identificeres, behandler vi dog de sammenkørte data som personoplysninger, som behandles i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.
 
Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig (herunder oplysninger om race eller etnicitet, religion, tro eller filosofisk overbevisning, seksualliv, seksuelle præferencer, politiske holdninger, fagforeningsmedlemskab, sundhedsoplysninger eller genetiske og biometriske oplysninger). Vi indsamler heller ikke oplysninger om eventuelle domme og lovovertrædelser.
 

Hvordan behandler og bruger vi dine personoplysninger? Åbne Luk

Vi indsamler oplysninger om dig til brug for vores indbyrdes forretningsforhold. Det kan være ordrebehandling, administration af din kundekonto og, med dit samtykke, udsendelse af e-mail til dig om andre produkter og serviceydelser, som vi mener kan være af interesse for dig.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, lovgivningen tillader det. Generelt behandler vi dine personoplysninger i følgende situationer:

 • i forbindelse med udførelsen af aftaler, vi har indgået eller er ved at indgå med dig.
 • når det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (eller tredjeparts legitime interesse), og det er tilladt uden at krænke dine interesser eller grundlæggende rettigheder.
 • af hensyn til vores overholdelse af juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser.

Vi bruger de personoplysninger, vi indsamler om dig via hjemmesiden, til at personliggøre siderne ved dine efterfølgende besøg på hjemmesiden. Når vi er forpligtede til at indhente personoplysninger i henhold til lovgivningen eller bestemmelserne i den aftale, vi har med dig, og du undlader at afgive de oplysninger, vi beder om, kan vi muligvis ikke udføre den aftale, vi har eller er ved at indgå med dig (for eksempel levering af varer eller serviceydelser). I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt, at vi annullerer levering af et produkt eller en service, du har bestilt hos os. Vi fremsender en meddelelse herom på det givne tidspunkt, hvis en sådan situation skulle opstå. 

Markedsføring Åbne Luk

Vi vil gerne sende dig oplysninger om produkter og serviceydelser fra Chr. Hansen Group, som kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os.

Vi tilstræber at give dig forskellige valgmuligheder med hensyn til brug af forskellige typer personoplysninger, især i forbindelse med markedsføring og reklame. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi må kontakte dig i forbindelse med markedsføringsformål. Hvis du ikke længere ønsker at bliver kontaktet i forbindelse med markedsføring, skal du sende en e-mail til privacyofficer@chr-hansen.com. 

Når du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføringskommunikation, har det ikke indflydelse på de personoplysninger, du afgiver til os i forbindelse med køb af produkter og serviceydelser, din brug af vores produkter og serviceydelser eller andre transaktioner.

Cookies Åbne Luk

Cookies er tekstfiler, der placeres på din computer med det formål at indsamle standardoplysninger om brugernes adgang til og brug af internetsiderne. Oplysningerne bruges til at følge og registrere en besøgendes brug af vores hjemmeside og udarbejde statistiske rapporter om aktiviteten på vores hjemmeside. 

Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle cookies eller vise en meddelelse, når en hjemmeside ønsker at sende eller få adgang til cookies. Hvis du afviser eller deaktiverer brugen af cookies, skal du være opmærksom på, at dele af vores hjemmeside ikke vil fungere korrekt eller ikke vil kunne tilgås af dig. Du kan læse mere om de cookies, vi anvender, i vores Cookiepolitik. 

Hvordan indsamler vi personoplysninger om dig? Åbne Luk

Vi anvender forskellige metoder til at indsamle oplysninger fra dig og om dig, blandt andet:

direkte interaktion. Du afgiver personoplysninger til os, når du udfylder formularer eller kommunikerer med os via brev, telefon, e-mail eller andet. Det er blandt andet personoplysninger, du afgiver, når du:

 • abonnerer på serviceydelser eller kommunikation fra os
 • beder om at få tilsendt markedsføringsmaterialer
 • anmoder om at købe vores produkter og serviceydelser
 • abonnerer på serviceydelser eller kommunikation fra os
 • beder om at få tilsendt markedsføringsmaterialer
 • deltager i konkurrencer, kampagner eller undersøgelser
 • sender kommentarer eller tilbagemeldinger til os.

Automatisk teknologi og interaktion. Når du interagerer med vores hjemmeside, kan vi eventuelt automatisk indsamle tekniske oplysninger om dit udstyr, din navigation rundt på siderne og mønstre i din brug af hjemmesiderne. Den type personoplysninger indsamler vi via brug af cookies, serverens logfiler og anden lignende teknologi. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik. 

Tredjeparter og offentligt tilgængelige kilder. Vi kan modtage personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter, herunder: 

 • tekniske oplysninger fra følgende parter: 
  (a) leverandører af webanalyser (Google Tag Manager, Siteimprove Analytics, LinkedIn Analytics, Twitter Analytics, Google Analytics Audiences);
  (b) annoncørnetværk (Google DoubleClick, LinkedIn Marketing Solutions og LinkedIn Ads, Twitter Advertising, Facebook Custom Audience, Twitter Conversation Tracking
  (c) sociale medier (Facebook Connect).

På hvilket juridisk grundlag bruger vi dine personoplysninger? Åbne Luk

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger tillader. Generelt behandler vi dine personoplysninger i følgende situationer: 1) ved udførelse af en aftale, vi har indgået med dig, 2) når det er nødvendigt i forbindelse med en lovgivningsmæssig forpligtelse, 3) når det er nødvendigt og begrundet i vores eller dine legitime interesser, forudsat at det ikke tilsidesætter dine grundlæggende rettigheder, 4) når du har givet dit samtykke, f.eks. til at modtage nyhedsbreve eller anden markedsføringskommunikation.  

Datasikkerhed og international dataoverførsel Åbne Luk

Vi har etableret passende sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer tab, uautoriseret adgang til og brug af, ændring eller videregivelse af dine personoplysninger. Derudover er adgang til dine oplysninger udelukkende forbeholdt medarbejdere, agenter, leverandører og andre tredjeparter, der har en forretningsmæssig begrundelse hertil. De pågældende parter behandler kun dine personoplysninger i henhold til vores instruktion, og de er underlagt tavshedspligt.
 
Vi har etableret procedurer til håndtering af mistanke om brud på datasikkerheden, og vi underretter straks dig og de relevante myndigheder i tilfælde af et eventuelt brud på datasikkerheden eller mistanke herom.
 
Vi videregiver dine personoplysninger inden for Chr. Hansen Group og til tredjepartsleverandører både i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Liste over alle  Chr. Hansens afdelinger og repræsentationer. Kontakt os, hvis du ønsker at få en liste over vores tredjepartsleverandører og deres adresser. 
 
Hvis din virksomhed er beliggende i EU/EØS, og dine personoplysninger videregives til lande uden for EØS, sikrer vi en tilsvarende persondatabeskyttelse ved at sørge for, at modtageren har etableret tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. Ved videregivelse af dine personoplysninger til lande uden for EØS følger vi Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, bindende virksomhedsregler og anden gældende lovgivning vedrørende sådanne overførsler.  

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? Åbne Luk

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt af hensyn til det formål, som de blev indsamlet til, herunder opfyldelse af juridiske, regnskabsmæssige og indberetningsmæssige krav. 

Når vi fastlægger, hvor længe dine personoplysninger skal gemmes, tager vi hensyn til personoplysningernes mængde, art og følsomhed, risikoen for uautoriseret adgang til, brug af og videregivelse af dine personoplysninger, formålet for behandling af dine personoplysninger, og om formålet kan indfries på andre måder, samt relevante lovgivningsmæssige krav.

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det med rimelighed er nødvendigt, og under hensyntagen til vores mulighed for at besvare forespørgsler og løse problemer, levere forbedrede eller nye produkter og serviceydelser og opfylde gældende love og bestemmelser. Efter den fastlagte periode bliver dine personoplysninger slettet fra alle systemer hos Chr. Hansen. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger Åbne Luk

I nogle tilfælde skal vi videregive dine personoplysninger til interne og/eller eksterne tredjeparter. Vi kræver, at alle tredjeparter behandler dine personoplysninger sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tillader ikke vores tredjepartsleverandører at bruge dine personoplysninger til deres egne formål, og vi giver dem kun tilladelse til at behandle dine personoplysninger til konkrete formål og i henhold til vores instruktion. En liste over tredjepartsleverandører og deres adresser fås på forespørgsel.

 

Dine personoplysninger – dine rettigheder Åbne Luk

Hvis du ønsker at gøre brug af en af nedenstående rettigheder, bedes du kontakte os på privacyofficer@chr-hansen.com.

 

 • Anmodning om adgang til dine personoplysninger (også kaldet "den registreredes anmodning om adgang til data"). 

 • Anmodning om rettelse af de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Vi ønsker at sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede. Du kan bede os om at rette eller slette personoplysninger, som efter din mening ikke er korrekte.

 • Anmodning om sletning af dine personoplysninger. Under visse betingelser kan du bede os om at slette de personoplysninger, vi gemmer om dig. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke i alle tilfælde kan efterkomme din anmodning om sletning. Skulle det være tilfældet, orienterer vi dig om den konkrete juridiske årsag til, at vi ikke kan opfylde din anmodning på det pågældende tidspunkt.

 • Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvor vi baserer os på en legitim interesse (eller tredjeparts), og du på baggrund af personlige forhold ønsker at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, da du mener, at det krænker dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Du har også ret til at gøre indsigelse, når vi behandler dine personoplysninger til formål for direkte markedsføring. I nogle tilfælde kan vi påvise, at vi har vægtige legitime grunde til at behandle dine personoplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og frihedsrettigheder.

 • Tilbagekaldelse af samtykke til enhver tid, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Det ulovliggør dog ikke en eventuel behandling af dine personoplysninger forud for din tilbagekaldelse af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan der være visse produkter og serviceydelser, vi ikke kan levere til dig. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om det på det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke.

Hvis du er bosiddende i Californien, bedes du se Bilag A  “Oplysninger om fortrolighed for personer bosiddende i Californien” for information om yderligere rettigheder, du kan håndhæve. 

 

Ændringer i vores fortrolighedspolitik Åbne Luk

Vi gennemgår og reviderer løbende vores fortrolighedspolitik, og nye opdateringer publiceres her på hjemmesiden. Vores fortrolighedspolitik er senest opdateret den 1. maj 2020. Tidligere udgaver kan fås ved kontakt til os.

 

Hvem er den registeransvarlige? Åbne Luk

Chr. Hansen er en global virksomhed med afdelinger over hele verden. Liste over alle Chr.  Hansen afdelinger og repræsentationer. Denne fortrolighedspolitik er gældende for hele Chr. Hansen Group, og når vi henviser til “Chr. Hansen”, “vi”, “os” eller “vores” i denne fortrolighedspolitik, menes den relevante afdeling af Chr. Hansen Group, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark, er registeransvarlig og generelt ansvarlig for denne  hjemmeside.

 

Hvordan kommer du i kontakt med os? Åbne Luk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores fortrolighedspolitik eller oplysninger, vi har registreret om dig.

 • Du kan kontakte os på e-mail på privacyofficer@chr-hansen.com
 • eller skrive til os på adressen: Chr. Hansen A/S, Att. Privacy Officer, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark.

Del denne side