Privatlivspolitik

Chr. Hansen sikrer fuld fortrolighed og beskyttelse af dine personoplysninger. Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi bruger eventuelle personoplysninger, vi indsamler om dig, når du er registreret som kunde eller forretningskontakt hos os, når du benytter vores hjemmeside eller abonnerer på vores nyhedsbreve, eller når du på anden måde kontakter os via internettet.

Hvis du er bosiddende i Californien, kan den californiske lovgivning eventuelt give dig yderligere rettigheder i forbindelse med brugen af dine personoplysninger Du kan læse mere om din ret til fortrolighed og privatlivets fred i henhold til californisk lovgivning i bilag A (Privacy Information to California Residents)

 

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? Åbne Luk

Afhængigt af, hvordan du interagerer med os, behandler vi flere typer personoplysninger om dig. Vi gemmer dine kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, virksomhedsnavn og adresse, telefonnummer, titel og jobfunktion. Det sker også, at vi indsamler relevante og ikke personfølsomme data fra din kommunikation med os. Vi indsamler oplysninger om dig, når du tilmelder dig hos os eller afgiver en ordre på produkter eller serviceydelser. Vi indsamler også oplysninger, når du frivilligt deltager i kundeundersøgelser, sender kommentarer eller deltager i konkurrencer. Oplysninger om din brug af hjemmesiderne sker via cookies.
 
Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, lovgivningen tillader det. Generelt behandler vi dine personoplysninger i følgende situationer:


Hvorfor bruger vi dine personoplysninger?
Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? På hvilket juridisk grundlag bruger vi dine personoplysninger? 
Vi indsamler oplysninger om dig for at håndtere vores forbindelse med dig. Vi indsamler identitetsoplysninger såsom fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikator, civilstatus, titel, fødselsdato og køn.

Vi indsamler også kontaktoplysninger såsom e-mailadresse, virksomhedsnavn og adresse, telefonnummer, titel og jobfunktion.
Det sker også, at vi indsamler relevante og ikke personfølsomme data fra din kommunikation med os.
Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere vores forhold til dig og vurdere, at vores legitime interesse ikke underkendes af dine interesser eller dine fundamentale rettigheder og frihed (artikel 6 (1)(f) i GDPR).
Vi indsamler oplysninger om dig for at ekspedere ordrer, du har afgivet, eller opfylde en kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig.
Vi indsamler også kontaktoplysninger såsom e-mailadresse, virksomhedsnavn og adresse, telefonnummer, titel og jobfunktion.
Vi behandler dine oplysninger for at opfylde en kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig (artikel 6 (1)(f) i GDPR).
Vi indsamler oplysninger om dig for at administrere din konto.
Vi indsamler også kontaktoplysninger såsom e-mailadresse, virksomhedsnavn og adresse, telefonnummer, titel og jobfunktion. Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere vores forhold til dig og vurdere, at vores legitime interesse ikke underkendes af dine interesser eller dine fundamentale rettigheder og frihed (artikel 6 (1)(b) i GDPR).
Vi indsamler oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for vores overholdelse af juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser.
Vi indsamler identitetsoplysninger såsom fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikator, civilstatus, titel, fødselsdato og køn.

Vi indsamler også andre oplysninger om dig, som er påkrævede i henhold til lovgivningen.
Vi behandler dine oplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan overholde gældende love (artikel 6 (1)(c) i GDPR).
Vi bruger dine oplysninger indsamlet fra hjemmesiden til at personliggøre dine efterfølgende besøg på vores hjemmeside. 
Vi indsamler tekniske oplysninger såsom internetprotokoladresse (IP-adresse), loginoplysninger, browsertype og -version, indstillinger for tidszone og sted, type og version for tilføjelsesprogrammer til din browser, operativsystem og platform samt anden teknologi på de enheder, du benytter til at tilgå hjemmesiden med.

Vi indsamler også profiloplysninger såsom brugernavn og adgangskode, køb eller ordrer afgivet af den virksomhed, hvor du arbejder, dine interesser, præferencer, kommentarer og besvarelser af undersøgelser.

Vi indsamler brugsoplysninger såsom din brug af hjemmesiden, produkter og serviceydelser. 
Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere vores forhold til dig og vurdere, at vores legitime interesse ikke underkendes af dine interesser eller dine fundamentale rettigheder og frihed (artikel 6 (1)(f) i GDPR).
Vi indsamler oplysninger om dig for at markedsføre produkter og tjenester fra Chr. Hansen Group, som kan være af interesse for dig.  Vi indsamler markedsførings- og kommunikationsoplysninger såsom dine indstillinger for modtagelse af markedsføringsmateriale fra os og vores samarbejdspartnere og dine præferencer vedrørende kommunikation fra os.

Vi indsamler også brugsoplysninger såsom din brug af hjemmesiden, produkter og ydelser.
Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere vores forhold til dig og vurdere, at vores legitime interesse ikke underkendes af dine interesser eller dine fundamentale rettigheder og frihed (artikel 6 (1)(f) i GDPR).

I nogle tilfælde beder vi om dit samtykke til f.eks. at modtage nyhedsbreve eller anden form for markedsføring.
Vi indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig med henblik på overholdelse af sanktioner og krav om eksportkontrol, der er juridisk gældende for EU og medlemsstater.
Vi indsamler identitetsoplysninger såsom fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikator, civilstatus, titel, fødselsdato og køn samt oplysninger om relevante sanktioner.
Når vi indsamler dine oplysninger for at overholde sanktioner og krav om eksportkontrol, der er juridisk gældende for EU og medlemsstater, behandler vi dine oplysninger, fordi det er nødvendigt, for at vi kan overholde gældende love (artikel 6 (1)(c) i GDPR).

Når vi indsamler dine oplysninger for at overholde sanktioner og krav om eksportkontrol, der er gældende uden for EU/EØS, behandler vi dine oplysninger for at følge vores legitime interesse i at overholde sådanne krav (artikel 6 (1)(f) i GDPR).

 

Vi indsamler, behandler og videregiver også aggregerede data såsom statistiske eller demografiske data til forskellige formål. Aggregerede data udledes af dine personoplysninger, men betragtes ikke som personoplysninger i henhold til lovgivningen, da oplysningerne hverken direkte eller indirekte kan bruges til at identificere dig. Vi aggregerer for eksempel dine brugsdata for at kunne beregne, hvor stor en procentdel af brugerne der benytter en konkret funktion på hjemmesiden. Hvis vi sammenholder eller sammenkører aggregerede data med dine personoplysninger, så du direkte eller indirekte kan identificeres, behandler vi dog de sammenkørte data som personoplysninger, som behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig (herunder oplysninger om race eller etnicitet, religion, tro eller filosofisk overbevisning, seksualliv, seksuelle præferencer, politiske holdninger, fagforeningsmedlemskab, sundhedsoplysninger eller genetiske og biometriske oplysninger). Vi indsamler heller ikke oplysninger om eventuelle domme og lovovertrædelser.

Hvor vi er nødsaget til at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser, eller hvor det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser, er brugen af dine personoplysninger obligatorisk. Det er derimod frivilligt for dig at give os dine personoplysninger før indgåelse af en kontrakt, eller hvor du bliver bedt om samtykke til markedsføring. Hvis du vælger ikke at give os dine personoplysninger, når det er frivilligt, vil vi ikke kunne opfylde aftalen med dig, og/eller du vil ikke være i stand til at modtage nyhedsbreve osv., hvis du ikke giver din fulde accept.

Når vi er forpligtede til at indhente personoplysninger i henhold til lovgivningen eller bestemmelserne i en aftale, vi har med dig, og du undlader at afgive de oplysninger, vi beder om, kan vi muligvis ikke udføre den aftale, vi har eller er ved at indgå med dig (for eksempel levering af varer eller serviceydelser). I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt, at vi annullerer levering af et produkt eller en service, du har bestilt hos os. Vi fremsender en meddelelse herom på det givne tidspunkt, hvis en sådan situation skulle opstå.

Vi retter os ikke mod børn eller beskæftiger os med børn på nogen af vores platforme, og derfor indsamler vi ikke personoplysninger om børn. 

Hvordan behandler og bruger vi dine personoplysninger? Åbne Luk

Vi indsamler oplysninger om dig til brug for vores indbyrdes forretningsforhold. Det kan være ordrebehandling, administration af din kundekonto og, med dit samtykke, udsendelse af e-mail til dig om andre produkter og serviceydelser, som vi mener kan være af interesse for dig.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, lovgivningen tillader det. Generelt behandler vi dine personoplysninger i følgende situationer:
 

 • i forbindelse med udførelsen af aftaler, vi har indgået eller er ved at indgå med dig.
 • når det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (eller tredjeparts legitime interesse), og det er tilladt uden at krænke dine interesser eller grundlæggende rettigheder.
 • af hensyn til vores overholdelse af juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser.

Vi bruger dine oplysninger indsamlet fra hjemmesiden til at personliggøre dine efterfølgende besøg på vores hjemmeside. 

Når vi er forpligtede til at indhente personoplysninger i henhold til lovgivningen eller bestemmelserne i en aftale, vi har med dig, og du undlader at afgive de oplysninger, vi beder om, kan vi muligvis ikke udføre den aftale, vi har eller er ved at indgå med dig (for eksempel levering af varer eller serviceydelser). I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt, at vi annullerer levering af et produkt eller en service, du har bestilt hos os. Vi fremsender en meddelelse herom på det givne tidspunkt, hvis en sådan situation skulle opstå.

Vi retter os ikke mod børn eller beskæftiger os med børn på nogen af vores platforme, og derfor indsamler vi ikke personoplysninger om børn.


Markedsføring Åbne Luk

Vi vil gerne sende dig oplysninger om produkter og serviceydelser fra Chr. Hansen Group, som kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os.

Vi tilstræber at give dig forskellige valgmuligheder med hensyn til brug af forskellige typer personoplysninger, især i forbindelse med markedsføring og reklame. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi må kontakte dig i forbindelse med markedsføringsformål. Hvis du ikke længere ønsker at bliver kontaktet i forbindelse med markedsføring, skal du sende en e-mail til [email protected]

Når du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføringskommunikation, har det ikke indflydelse på de personoplysninger, du afgiver til os i forbindelse med køb af produkter og serviceydelser, din brug af vores produkter og serviceydelser eller andre transaktioner.

Cookies Åbne Luk

Cookies er tekstfiler, der placeres på din computer med det formål at indsamle standardoplysninger om brugernes adgang til og brug af internetsiderne. Oplysningerne bruges til at følge og registrere en besøgendes brug af vores hjemmeside og udarbejde statistiske rapporter om aktiviteten på vores hjemmeside. 

Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle cookies eller vise en meddelelse, når en hjemmeside ønsker at sende eller få adgang til cookies. Hvis du afviser eller deaktiverer brugen af cookies, skal du være opmærksom på, at dele af vores hjemmeside ikke vil fungere korrekt eller ikke vil kunne tilgås af dig. Du kan læse mere om de cookies, vi anvender, i vores Cookiepolitik. 

Hvordan indsamler vi personoplysninger om dig? Åbne Luk

Vi anvender forskellige metoder til at indsamle oplysninger fra dig og om dig, blandt andet:

Direkte interaktion. Du afgiver personoplysninger til os, når du udfylder formularer eller kommunikerer med os via brev, telefon, e-mail eller andet. Det er blandt andet personoplysninger, du afgiver, når du:

 • abonnerer på serviceydelser eller kommunikation fra os
 • beder om at få tilsendt markedsføringsmateriale
 • anmoder om at købe vores produkter og serviceydelser
 • abonnerer på serviceydelser eller kommunikation fra os
 • beder om at få tilsendt markedsføringsmateriale
 • deltager i konkurrencer, kampagner eller undersøgelser
 • sender kommentarer eller tilbagemeldinger til os.

Automatisk teknologi eller interaktion. Når du interagerer med vores hjemmeside, kan vi eventuelt automatisk indsamle tekniske oplysninger om dit udstyr, din navigation rundt på siderne og mønstre i din brug af hjemmesiderne. Den type personoplysninger indsamler vi via brug af cookies, serverens logfiler og anden lignende teknologi. Læs mere om vores cookiepolitik på https://www.chr-hansen.com/en/cookies.

Tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder. Vi kan modtage personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter, herunder:

 • Tekniske oplysninger fra forskellige parter:

(a) leverandører af webanalyser (Google Tag Manager, Siteimprove Analytics, LinkedIn Analytics, Twitter Analytics, Google Analytics Audiences);

(b) annoncørnetværk (Google DoubleClick, LinkedIn Marketing Solutions og LinkedIn Ads, Twitter Advertising, Facebook Custom Audience, Twitter Conversation Tracking; og

(c) sociale medier (Facebook Connect).

Datasikkerhed og international dataoverførsel  Åbne Luk

Vi har etableret passende sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer tab, uautoriseret adgang til og brug af, ændring eller videregivelse af dine personoplysninger. Derudover er adgang til dine oplysninger udelukkende forbeholdt medarbejdere, agenter, leverandører og andre tredjeparter, der har en forretningsmæssig begrundelse hertil. De pågældende parter behandler kun dine personoplysninger i henhold til vores instruktion, og de er underlagt tavshedspligt.

Du skal være opmærksom på, at når du uploader eller sender dine personoplysninger til os på et åbent netværk, har vi ingen kontrol eller sikring af dem, før vi modtager dem. Indtil da kan dine personoplysninger cirkulere på et åbent netværk uden sikkerhedsforanstaltninger og risikere at blive set og brugt af uautoriserede tredjeparter. Derfor anbefaler vi, at du kun kommunikerer på sikrede netværk og bruger sikre måder at sende til os på. 

Vi har etableret procedurer til håndtering af mistanke om brud på datasikkerheden, og vi underretter straks dig og de relevante myndigheder i tilfælde af et eventuelt brud på datasikkerheden eller mistanke herom.

Vi videregiver dine personoplysninger inden for Chr. Hansen Group og til tredjepartsleverandører både i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Formålet med at videregive er at opfylde de formål, vi bruger dine personoplysninger til. Liste over alle Chr.  Hansens afdelinger og repræsentationer. En liste over tredjepartsleverandører og deres adresser fås på forespørgsel.

Hvis din virksomhed er beliggende i EU/EØS, og dine personoplysninger videregives til lande uden for EØS, sikrer vi en tilsvarende persondatabeskyttelse ved at sørge for, at modtageren har etableret tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. Ved videregivelse af dine personoplysninger til lande uden for EØS følger vi Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller anden gældende lovgivning vedrørende sådanne overførsler. Du kan få kopi af en sådan videregivelsesmekanisme ved at kontakte [email protected]

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?   Åbne Luk

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt af hensyn til det formål, de blev indsamlet til, herunder opfyldelse af juridiske, regnskabsmæssige og indberetningsmæssige krav. 
 
Når vi fastlægger, hvor længe dine personoplysninger skal gemmes, tager vi hensyn til personoplysningernes mængde, art og følsomhed, risikoen for uautoriseret adgang til, brug af og videregivelse af dine personoplysninger, formålet for behandling af dine personoplysninger, og om formålet kan indfries på andre måder, samt relevante lovgivningsmæssige krav. Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det med rimelighed er nødvendigt, og under hensyntagen til vores mulighed for at besvare forespørgsler og løse problemer, levere forbedrede eller nye produkter og serviceydelser og opfylde gældende love og bestemmelser. Efter den fastlagte periode bliver dine personoplysninger slettet fra alle systemer hos Chr. Hansen.

Videregivelse af dine personoplysninger   Åbne Luk

I nogle tilfælde skal vi videregive dine personoplysninger til interne og/eller eksterne tredjeparter. Vi kræver, at alle tredjeparter behandler dine personoplysninger sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi tillader ikke vores tredjepartsleverandører at bruge dine personoplysninger til deres egne formål, og vi giver dem kun tilladelse til at behandle dine personoplysninger til konkrete formål og i henhold til vores instruktion. En liste over tredjepartsleverandører og deres adresser fås på forespørgsel. 

Dine personoplysninger – dine rettigheder   Åbne Luk

Hvis du ønsker at gøre brug af en af nedenstående rettigheder, bedes du kontakte os på [email protected].

 • Anmodning om adgang til dine personoplysninger (også kaldet "den registreredes anmodning om adgang til data").

 • Anmodning om rettelse af de personoplysninger, vi har registreret om dig. Vi ønsker at sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede. Du kan bede os om at rette eller slette personoplysninger, som efter din mening ikke er korrekte.
    
 • Anmodning om sletning af dine personoplysninger. Under visse betingelser kan du bede os om at slette de personoplysninger, vi gemmer om dig. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke i alle tilfælde kan efterkomme din anmodning om sletning. Skulle det være tilfældet, orienterer vi dig om den konkrete juridiske årsag til, at vi ikke kan opfylde din anmodning på det pågældende tidspunkt. 

 • Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvor vi baserer os på en legitim interesse (eller tredjeparts), og du på baggrund af personlige forhold ønsker at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, da du mener, at det krænker dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Du har også ret til at gøre indsigelse, når vi behandler dine personoplysninger til formål for direkte markedsføring. I nogle tilfælde kan vi påvise, at vi har vægtige legitime grunde til at behandle dine personoplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og frihedsrettigheder.

 • Tilbagekaldelse af samtykke til enhver tid, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Det ulovliggør dog ikke en eventuel behandling af dine personoplysninger forud for din tilbagekaldelse af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan der være visse produkter og serviceydelser, vi ikke kan levere til dig. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om det på det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på afmeld-linket i den e-mail, du modtager, eller ved at kontakte os.

 • Anmod om dataportabilitet i visse tilfælde. Du kan være berettiget til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på accept eller en kontrakt og gennemføres automatiseret.

 • Retten til at indgive en klage. Du kan altid indgive en klage til datatilsynsmyndighederne, for eksempel til Datatilsynet i Danmark.

 • Retten til at kontrollere digital arv. Du kan give instruktioner om opbevaring, kommunikation eller sletning af dine personoplysninger efter din død ved at kontakte os. Bemærk dog, at vi ikke altid vil være i stand til at overholde dine instrukser, hvis vi har juridiske forpligtelser til at bibeholde dine oplysninger, eller hvis vi kan påvise, at vi har vægtige legitime grunde til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og frihedsrettigheder.
 

Hvis du er bosiddende i Californien, bedes du se bilagx A (Oplysninger om fortrolighed for personer bosiddende i Californien) for information om yderligere rettigheder, du kan håndhæve. 

Ændringer i vores privatlivspolitik Åbne Luk

Vi gennemgår og reviderer løbende vores privatlivspolitik, og nye opdateringer publiceres her på hjemmesiden. Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 24. august 2022. Tidligere udgaver kan fås ved kontakt til os.

Hvem er den registeransvarlige? Åbne Luk

Chr. Hansen er en global virksomhed med afdelinger over hele verden. Liste over alle Chr. Hansen afdelinger og repræsentationer her: Chr. Hansens afdelinger og repræsentationer. Denne privatlivspolitik er gældende for hele Chr. Hansen Group, og når vi henviser til “Chr. Hansen”, “vi”, “os” eller “vores” i denne privatlivspolitik, menes den relevante afdeling af Chr. Hansen Group, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark, er registeransvarlig og generelt ansvarlig for denne hjemmeside.

Hvordan kommer du i kontakt med os? Åbne Luk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores provatlivspolitik eller oplysninger, vi har registreret om dig:

 • Du kan kontakte os på e-mail til [email protected]
 • Eller skrive til os på adressen: Chr. Hansen A/S, Att. Privacy Officer, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark.
 • Ring til os på: +45 45 74 74 74.